Schedule:
Quy định và thanh toán

Quy định và thanh toán

GIOITHIEUDICHVU.VN là nền tảng giới thiệu dịch vụ giá trị gia tăng Mobifone/VinaPhone và dịch vụ 3G/4G của VinaPhone đến với người dùng, website GIOITHIEUDICHVU.VN là hệ thống kết nối API trực tiếp với nhà mạng VinaPhone để cung cấp dịch vụ đến với người dùng đồng thời chia hoa hồng cho người giới thiệu. […]

Giới thiệu

1. Giới thiệu dịch vụ là gì?  Giới thiệu dịch vụ là hệ thống công nghệ internet qua PC hoặc Mobile mà bạn tiếp thị đến cho Khách hàng (EndUser) sử dụng dịch vụ và nhận được hoa hồng cụ thể.  Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dịch vụ 3G/4G của nhà mạng VinaPhone. […]

Copyright © 2017 GioiThieuDichVu.vn. All Rights Reserved.
Top