Schedule:

Đăng ký kiếm tiền cùng Giới Thiệu Dịch Vụ

Để kiếm tiền giới thiệu dịch vụ cùng chúng tôi, bạn cần phải đăng ký account trên hệ thống, cách đăng ký tài khoản để kiếm tiền như sau:

1. Tạo tài khoản trên hệ thống Pub.GioiThieudichvu.vn

– Bấm vào nút “Đăng ký -> Nhập thông tin cá nhân:

– Verify Email bằng cách bấm vào nút “Gởi mã xác nhận”

Kiểm tra Email -> Nhập mã xác nhận vào form đăng ký để đăng ký thông tin:

– Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ thông báo đăng ký thành công và bắt đầu kiếm tiền cùng chúng tôi:

Tại sao cần nhập mã xác nhận mới đăng ký thành viên thành công.

Đây là cơ chế chống spam của chúng tôi, hệ thống chúng tôi đảm bảo hoạt động tốt nhất để các bạn đăng ký và kiếm tiền.

Sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn xem các bán dịch vụ và kiếm tiền tại đây

Copyright © 2017 GioiThieuDichVu.vn. All Rights Reserved.
Top